Bouppteckning vid dödsfall

Bouppteckning till fast pris. Få hjälp av en jurist.
Få hjälp med bouppteckningen till fast pris.

Vi hjälper dig med bouppteckningen, så att du kan fokusera på annat.

 • Fast pris
  6.995 kr + ev porto: komplett inkl förrättningsmöte.
  9.995 kr + ev porto: komplett inkl förrättningsmöte, men du ställer även ut en fullmakt till oss och vi kontrollerar bl a fastighetsinnehav, engagemang hos de största svenska bankerna, fordonsinnehav mm, dvs vi gör delvis en självständig utredning och kontroller av den avlidnes tillgångar.
 • Du får personlig hjälp av en jurist.
 • Allt kan ske digitalt.
 • Bekostas av dödsboet – alltid 30 dagars betalningsfrist.
 • Välkommen att ställa dina frågor.

Du kan få hjälp oavsett var i landet du bor. Du är också varmt välkommen att boka ett möte hos oss i Sollentuna, Stockholm.

Vi åtar oss även uppdrag som boutredningsman eller skiftesman.

Ring eller mejla så hjälper vi dig!

Förfrågan/offert

Bouppteckning

Bouppteckning - frågor och svar

Bouppteckningen är dödsboets identitetshandling – den visar vilka som har rätt att företräda dödsboet och vilka som har rätt att ärva. 

En jurist kan hjälpa dig att upprätta bouppteckningshandlingen. Handlingen fastställs vid ett förrättningsmöte som kan ske fysiskt, digitalt eller per telefon.

Handlingen ska också skrivas under av bouppgivaren (du som lämnar information om den avlidnes tillgångar och skulder) och två förrättningsmän (vi på Emvald Juridik) samt skickas till Skatteverket för granskning och registrering.

När en person avlider ska en så kallad bouppteckning upprättas. Bouppteckningen ska upprättas inom 3 månader efter dödsfallet och skickas in för registrering hos Skatteverket inom 1 månad efter upprättandet.

Vi kan hjälpa dig även om du är sen med bouppteckningen.

Regler om bouppteckning finns i 20 kap. ärvdabalk (1958:637).

Vi hjälper dig med att upprätta bouppteckningen till ett fast pris om 6.995 kr eller 9.995 kr + ev porto, beroende på vilken hjälp du behöver.

Om det finns ett testamente är det testamentstagarens skyldighet att delge testamentet till övriga arvingar. Vill du att vi sköter det istället tillkommer timkostnad för detta.

För att kunna hjälpa dig med bouppteckningen till fast pris behöver vi följande:

 • dödsfallsintyg med släktutredning,
 • kontoutdrag från bank/banker med saldon per dödsdagen,
 • information om lån och räkningar som fanns per dödsdagen eller avser tiden innan dödsdagen (t ex en mobiltelefonräkning som fakturerats i efterskott),
 • information om liv-/kapitalförsäkringar,
 • begravningskostnader,
 • information om andra tillgångar, exempelvis fastighet, bostadsrätt, bil, båt, bohag eller annan lös egendom.
 • eventuellt testamente, äktenskapsförord eller samboavtal.

Om du har alla uppgifter redo kan vi vanligtvis upprätta bouppteckningen inom 1-4 dagar efter att vi tagit del av uppgifterna.

Handlingen ska därefter fastställas av samtliga dödsbodelägare vid ett förrättningsmöte som kan ske på plats, på telefon eller på videolänk. Om alla kan närvara kan vi oftast hålla förrättningsmötet relativt omgående, men om någon eller några inte kan närvara måste en kallelse till förrättning skickas ut (om inte den eller de personerna har möjlighet att lämna fullmakt till någon annan som kan företräda hen). Kallelsen ska skickas minst 2 veckor innan mötet om samtliga dödsbodelägare bor i Sverige, eller 1 månad innan mötet om någon bor utomlands.

När bouppteckningen är fastställd ska den skrivas under av dig/bouppgivaren och av oss på Emvald Juridik som agerar som förrättningsmän. Därefter kan bouppteckningen skickas till Skatteverket för registrering.

Skatteverkets handläggningstid är cirka 2 månader.

Det är i första hand dödsboet som ska stå för kostnaden för bouppteckningen och vi fakturerar dig/dödsboet senast i samband med förrättningsmötet.

Rent praktiskt går det till så att du skickar ett uppdrag till dödsboets bank om att betala fakturan för bouppteckningen.

Det finns inget hinder mot att du själv står för kostnaden och du har alltid möjlighet att själv betala till vårt bankgiro eller via Swish.

Om det inte finns tillgångar som täcker kostnaderna för begravning och bouppteckning kan du välja att bekosta detta privat eller göra en så kallad dödsboanmälan till socialkontoret i den kommun där den avlidne var bosatt, läs mer nedan.

Om dödsboets tillgångar inte räcker för att bekosta begravning och bouppteckning kan du antingen välja att själv betala för det, alternativt göra en dödsboanmälan till socialkontoret i den kommun där den avlidne var bosatt. Du är alltid välkommen att kontakta oss för rådgivning.

Vi hjälper dig med bouppteckning

Vad vi behöver
För att kunna hjälpa dig med en bouppteckning till fast pris behöver vi en del information om dödsboet, nämligen:

 • dödsfallsintyg med släktutredning,
 • kontoutdrag från bank/banker med saldon per dödsdagen,
 • information om lån och räkningar som fanns per dödsdagen eller avser tiden innan dödsdagen (t ex en mobiltelefonräkning som fakturerats i efterskott),
 • information om liv-/kapitalförsäkringar,
 • begravningskostnader,
 • information om andra tillgångar, exempelvis bil, båt, bohag eller annan lös egendom.
 • eventuellt testamente, äktenskapsförord eller samboavtal.

Du kan mejla eller posta kopior av handlingarna, alternativt boka ett möte för att lämna dokumenten till oss.

När vi upprättar bouppteckningshandlingen har vi fortlöpande kontakt då vi kan behöva ställa kompletterande frågor.

Vid upprättande av bouppteckningar till fast pris samarbetar vi med Vardagsjuristerna.se.

Varför anlita en jurist för bouppteckningen?

Dödsboet bör beställa bouppteckning av en kunnig jurist främst för att förvissa sig om att allt går rätt till. Det kan också vara skönt att lämna pappersarbetet till någon annan, så att du som anhörig får tid till annat. En jurist hjälper dig att svara på de frågor du har kring dödsboet och dödsbohanteringen.

Läs mer om

Dödsboets tillgångar och skulder. Läs mer här.

Att vara ensam arvinge. Läs mer här.

Våra helhetslösningar. Läs mer här.

Kom igång direkt

Kom igång med bouppteckningen direkt genom att öppna och signera vårt avtal med BankID (öppnas via Scrive).
Självklart kan du alltid öppna avtalet, läsa igenom och stänga ned det för att återkomma vid ett senare tillfälle – inget påbörjas förrän du faktiskt signerat avtalet.

Bouppteckning

Komplett inkl förrättningsmöte
6995 kr + ev porto
 • Vi upprättar bouppteckningen
 • Vi kallar till förrättningsmöte
 • Vi håller i förrättningsmötet
 • Två förrättningsmän från oss granskar och signerar
 • Vi skickar bouppteckningen till Skatteverket
 • Vi meddelar dig när bouppteckningen är godkänd och klar
Vanligast

Kom igång med bouppteckningen direkt genom att öppna och signera vårt avtal med BankID (öppnas via Scrive).
Självklart kan du alltid öppna avtalet, läsa igenom och stänga ned det för att återkomma vid ett senare tillfälle – inget påbörjas förrän du faktiskt signerat avtalet.

Bouppteckning

Komplett inkl förrättningsmöte
9995 kr + ev porto
 • Vi upprättar bouppteckningen
 • Du lämnar fullmakt till oss
 • Vi gör egna kontroller av bl a fastighetsinnehav mm
 • Vi kallar till förrättningsmöte
 • Vi håller i förrättningsmötet
 • Två förrättningsmän från oss granskar och signerar
 • Vi skickar bouppteckningen till Skatteverket
 • Vi meddelar dig när bouppteckningen är godkänd och klar