Bouppteckning till fast pris

Bouppteckning till fast pris samt helhetslösningar

Vi upprättar bouppteckning till fast pris. Då vet du på förhand vad det kostar och kan känna dig trygg med att det blir juridiskt korrekt.

Vad kostar det?

 • Vårt fasta pris är 6995 kr + ev porto till självkostnadspris.
 •  Lägg till utökade kontroller: +3000 kr (totalt 9995 kr)
  • vi inhämtar fullmakt från dig och kontrollerar den avlidnes tillgångar, skulder och försäkringsinnehav hos 15 av Sveriges största banker och försäkringsbolag, fastighetsinnehav inom Sverige, fordonsinnehav inom Sverige och eventuellt äktenskapsförord i Äktenskapsregistret.
 • Bouppteckningen bekostas av dödsboet – alltid 30 dagars betalningsfrist.
 • Du får personlig hjälp av en jurist som även håller i förrättningsmötet.
 • Två förrättningsmän från oss granskar och skriver under bouppteckningen.
 • Ytterligare rådgivning 750 kr/timme (ord. 1500 kr/timme).
 • Du kan få hjälp oavsett var i landet du bor, men du är också varmt välkommen att boka ett möte hos oss i Sollentuna eller Gamla Enskede, Stockholm.
 • Du får även 20 % rabattarvskiftet när du anlitar oss för att upprätta bouppteckningen.
 • Mot ett tillägg kan vi göra hembesök hos er och/eller träffa er utanför vår ordinarie kontorstid, t ex på helgen (+500 kr inom Stockholms län).
 • Du kan signera vårt avtal direkt med BankID, läs mer längst ner på sidan.
 • Välkommen att ställa dina frågor!

Vi åtar oss även uppdrag som boutredningsman eller skiftesman

Ring eller mejla så hjälper vi dig!

Vad är en bouppteckning?

Bouppteckningen visar vilka som är dödsbodelägare och som har rätt att företräda dödsboet. Den ska innehålla en sammanställning av den avlidnes samtliga tillgångar och skulder till värdet på dödsdagen. Att upprätta en bouppteckning kan vara mer eller mindre komplicerat, exempelvis beroende på släktförhållanden samt typen och mängden av tillgångar och skulder som finns. Bouppteckningen ligger till grund för arvet, det så kallade arvskiftet.

Vårt erbjudande

En arvsprocess börjar med att en bouppteckning upprättas. Många är av uppfattningen att detta är en enkel sak, men en arvsprocess är sällan så okomplicerad som den först kan verka. På vår byrå har vi specialiserat oss på arvsrätt och att upprätta bouppteckningar och därför känner vi oss helt trygga med att säga att vi kan erbjuda dig hög kvalitet i den hjälp vi erbjuder.

Till skillnad från andra byråer gör vi utökade kontroller gällande fastighetsinnehav, tillgångar på banken och försäkringar, men om du redan har kännedom om vilka tillgångar och skulder som finns kan vi i stället erbjuda ett lägre pris.

Vi är lyhörda för dig och din situation och vi vet att det är ett stort förtroende du ger oss. Vi är flexibla och arbetar nära dig. Sedan starten har vi hjälpt ett hundratal nöjda kunder och vår ambition är att det ska fortsätta så.

Vi som hjälper dig

Vår jurist Emil Classon hjälper dig att upprätta bouppteckningen till ett fast pris.

Emil Classon, jurist

Kateryna Osmuk, jurist

Frågor om bouppteckning, arv och testamente?

Ställ din fråga via formuläret nedan eller ring oss på 010-145 08 80 (måndag-fredag kl 8-18). Vi återkopplar så snart som möjligt.

Mer om bouppteckning

Frågor och svar

Bouppteckningen är dödsboets identitetshandling – den visar vilka som har rätt att företräda dödsboet och vilka som har rätt att ärva. 

En jurist kan hjälpa dig att upprätta bouppteckningshandlingen. Handlingen fastställs vid ett förrättningsmöte som kan ske fysiskt, digitalt eller per telefon.

Handlingen ska också skrivas under av bouppgivaren (du som lämnar information om den avlidnes tillgångar och skulder) och två förrättningsmän (vi på Emvald Juridik) samt skickas till Skatteverket för granskning och registrering.

När en person avlider ska en så kallad bouppteckning upprättas. Bouppteckningen ska upprättas inom 3 månader efter dödsfallet och skickas in för registrering hos Skatteverket inom 1 månad efter upprättandet.

Vi kan hjälpa dig även om du är sen med bouppteckningen.

Regler om bouppteckning finns i 20 kap. ärvdabalk (1958:637).

Vi hjälper dig med att upprätta bouppteckningen till ett fast pris om 6.995 kr eller 9.995 kr + ev porto, beroende på vilken hjälp du behöver.

Om det finns ett testamente är det testamentstagarens skyldighet att delge testamentet till övriga arvingar. Vill du att vi sköter det istället tillkommer timkostnad för detta.

För att kunna hjälpa dig med bouppteckningen till fast pris behöver vi följande:

 • dödsfallsintyg med släktutredning,
 • kontoutdrag från bank/banker med saldon per dödsdagen,
 • information om lån och räkningar som fanns per dödsdagen eller avser tiden innan dödsdagen (t ex en mobiltelefonräkning som fakturerats i efterskott),
 • information om liv-/kapitalförsäkringar,
 • begravningskostnader,
 • information om andra tillgångar, exempelvis fastighet, bostadsrätt, bil, båt, bohag eller annan lös egendom.
 • eventuellt testamente, äktenskapsförord eller samboavtal.

Om du har alla uppgifter redo kan vi vanligtvis upprätta bouppteckningen inom 1-4 dagar efter att vi tagit del av uppgifterna.

Handlingen ska därefter fastställas av samtliga dödsbodelägare vid ett förrättningsmöte som kan ske på plats, på telefon eller på videolänk. Om alla kan närvara kan vi oftast hålla förrättningsmötet relativt omgående, men om någon eller några inte kan närvara måste en kallelse till förrättning skickas ut (om inte den eller de personerna har möjlighet att lämna fullmakt till någon annan som kan företräda hen). Kallelsen ska skickas minst 2 veckor innan mötet om samtliga dödsbodelägare bor i Sverige, eller 1 månad innan mötet om någon bor utomlands.

När bouppteckningen är fastställd ska den skrivas under av dig/bouppgivaren och av oss på Emvald Juridik som agerar som förrättningsmän. Därefter kan bouppteckningen skickas till Skatteverket för registrering.

Skatteverkets handläggningstid är cirka 2 månader.

Det är i första hand dödsboet som ska stå för kostnaden för bouppteckningen och vi fakturerar dig/dödsboet senast i samband med förrättningsmötet.

Rent praktiskt går det till så att du skickar ett uppdrag till dödsboets bank om att betala fakturan för bouppteckningen.

Det finns inget hinder mot att du själv står för kostnaden och du har alltid möjlighet att själv betala till vårt bankgiro eller via Swish.

Om det inte finns tillgångar som täcker kostnaderna för begravning och bouppteckning kan du välja att bekosta detta privat eller göra en så kallad dödsboanmälan till socialkontoret i den kommun där den avlidne var bosatt, läs mer nedan.

Om dödsboets tillgångar inte räcker för att bekosta begravning och bouppteckning kan du antingen välja att själv betala för det, alternativt göra en dödsboanmälan till socialkontoret i den kommun där den avlidne var bosatt. Du är alltid välkommen att kontakta oss för rådgivning.

Ja, alla tillgångar och skulder ska uppges i bouppteckningen. Därför ska även tillgångar och skulder som finns utomlands tas med.

Vi hjälper dig med bouppteckning till fast pris

Boka ett möte med oss!

Vi vet att alla inte har tid eller möjlighet till ett möte mitt på dagen, under vanlig kontorstid. Därför har vi valt att ha öppet för tidsbokade besök även under lördagar och söndagar. För den som har svårt att ta sig iväg hemifrån erbjuder vi även hembesök mot ett tillägg (500 kr). Tillägget är tänkt att täcka restid och övriga resekostnader.

Vad vi behöver

För att upprätta en bouppteckning till fast pris behövs en del information om dödsboet, nämligen:

 • dödsfallsintyg med släktutredning,
 • kontoutdrag från bank/banker med saldon per dödsdagen,
 • information om lån och räkningar som fanns per dödsdagen eller avser tiden innan dödsdagen (t ex en mobiltelefonräkning som fakturerats i efterskott),
 • information om liv-/kapitalförsäkringar,
 • begravningskostnader,
 • information om andra tillgångar, exempelvis bil, båt, bohag eller annan lös egendom.
 • eventuellt testamente, äktenskapsförord eller samboavtal.

Du kan mejla eller posta kopior av handlingarna, alternativt boka ett möte för att lämna dokumenten till oss.

När vi upprättar bouppteckningshandlingen har vi fortlöpande kontakt då vi kan behöva ställa kompletterande frågor.

Vid upprättande av bouppteckningar till fast pris samarbetar vi med Vardagsjuristerna.se.

Varför anlita en jurist för bouppteckningen?

Dödsboet bör anlita en kunnig jurist främst för att förvissa sig om att allt går rätt till. Det kan också vara skönt att lämna pappersarbetet till någon annan, så att du som anhörig får tid till annat. En jurist hjälper dig att svara på de frågor du har kring dödsboet och dödsbohanteringen.

Läs mer om

Dödsboets tillgångar och skulder. Läs mer här.

Att vara ensam arvinge. Läs mer här.

Våra helhetslösningar. Läs mer här.

Signera avtal

Du kan anlita oss direkt genom att öppna och signera vårt avtal med BankID (öppnas via Scrive). 
Självklart kan du alltid öppna avtalet, läsa igenom och stänga ned det för att återkomma vid ett senare tillfälle – inget påbörjas förrän du faktiskt signerat avtalet.
Du kan också kontakta oss per e-post eller telefon.

Bouppteckning

Komplett inklusive förrättningsmöte
6995 kr + ev porto
 • Vi upprättar bouppteckningen
 • Vi kallar till förrättningsmöte
 • Vi håller i förrättningsmötet
 • Två förrättningsmän från oss granskar och signerar
 • Vi skickar bouppteckningen till Skatteverket
 • Vi meddelar dig när bouppteckningen är godkänd och klar
Prisvärd

Bouppteckning

Vi gör mer, du gör mindre
9995 kr + ev porto
 • Vi upprättar bouppteckningen
 • Du lämnar fullmakt till oss
 • Vi gör egna kontroller av bl a fastighetsinnehav mm
 • Vi kallar till förrättningsmöte
 • Vi håller i förrättningsmötet
 • Två förrättningsmän från oss granskar och signerar
 • Vi skickar bouppteckningen till Skatteverket
 • Vi meddelar dig när bouppteckningen är godkänd och klar
Utökad