Testamente

Ta hjälp av en familjejurist för att upprätta ett juridiskt korrekt testamente utifrån din situation och dina önskemål – från 5.995 kr inklusive moms.

Frågor om testamente?

Ställ din fråga via formuläret nedan eller ring oss på 010-145 08 80 (måndag-fredag kl 8-18). Vi återkopplar så snart som möjligt.

Testamente

Att upprätta testamente

Genom att upprätta ett testamente kan du styra vem eller vilka som tar över din kvarlåtenskap när du inte längre lever. Testamentet är ofta en bra försäkran om att din make eller maka kan bo kvar i er gemensamma bostad om någon av er skulle gå bort.

Frågor och svar

Först måste du eller ni fundera på just era förutsättningar och hur ni önskar att det ska vara när en av er går bort. När ni har förutsättningarna och önskemålen klara ska dessa skrivas ner på själva testamenteshandlingen.

Det finns några formkrav för att ett testamente ska vara giltigt. Testamentet ska bland annat vara skriftligt och upprättas med två vittnen. Känns det krångligt ska du anlita en familjerättsjurist.

Ett särkullbarn kommer alltid att ha rätt till sin laglott, vilken är hälften av arvslotten, även om ni har ett testamente som säger att särkullbarnet inte ska ärva.

För att särkullbarnet ska få ut sin laglott måste denne däremot påkalla jämkning av testamentet.

Ni kan alltså inte ”ta bort” särkullbarnets rätt till arv, däremot kan ni genom inbördes fördelningar minska en makes tillgångar. Detta förutsätter dock handlingar som gåvobrev och/eller äktenskapsförord, och därför rekommenderar vi att ni kontaktar en jurist inom familjejuridik om ni av någon anledning vill hålla ett särkullbarn utanför arvet efter er.

Testamentet ska bifogas i bestyrkt kopia till bouppteckningen. Testamentet ska också delges berörda personer, vanligen de som står närmast till arv.

Att ärva något med fri förfoganderätt innebär förenklat att arvtagaren inte kan testamentera bort egendomen.

Full äganderätt innebär att arvtagaren kan göra vad han eller hon vill med egendomen. Arvtagaren kan testamentera bort egendomen eller göra vad helst denne behagar, utan att ta hänsyn till den först avlidnes arvingar.

Vad vi behöver

För att kunna hjälpa dig att upprätta ett testamente behöver vi inledningsvis höra dig eller er om just era tankar och förutsättningar. Boka in ett möte, telefonsamtal eller videomöte med oss. Därefter upprättar vi själva testamenteshandlingen. När testamentet är upprättat och alla är nöjda ska det signeras av dig/er samt av två vittnen.

Kontakta oss så hjälper vi dig vidare.

Upprätta testamente med hjälp av en jurist.
Det finns formella krav för hur ett testamente ska upprättas.