Familjerätt: vi hjälper dig med bouppteckning, äktenskapsförord och testamente till fast pris

Familjerätt hos Emvald Juridik

Emvald Juridik är verksamt inom familjerätt och erbjuder dig hjälp av en familjerättsjurist.

De flesta människor fattar någon gång i livet beslut som får stora ekonomiska och juridiska konsekvenser, konsekvenser som inte alltid märks när själva beslutet fattas. Visste du till exempel att ett ogift par som köper en bostad tillsammans ska dela lika på bostadens värde vid en separation, även om den ena parten stod för större delen av finansieringen?

Emvald Juridik hjälper människor i olika skeenden av livet med familjerätt genom att exempelvis upprätta bouppteckning, samboavtal, äktenskapsförord och testamente.

Varför vända sig till en familjerättsjurist?

Våra tjänster inom familjerätt

Arvskifte

När bouppteckningen är upprättad ska arvskiftet göras. Arvskiftet är egentligen övergången av nettotillgångarna från dödsboet till er som är arvingar och/eller universella testamentstagare. Arvskiftet ska ibland föregås av en bodelning, exempelvis när den avlidne var gift eller när den avlidne efterlämnat en sambo som begär bodelning.

Hos Emvald Juridik får ni hjälp med arvskiftet.

Bodelning

Vid en skilsmässa eller när ett samboförhållande upphör kan någon av er begära en bodelning. Bodelningen innebär att era tillgångar, antingen så kallat giftorättsgods eller samboegendom, fördelas mellan er. Bodelningsprocessen regleras i äktenskapsbalken och i sambolagen.

Även efter ett dödsfall kan bodelning behöva göras, åtminstone om det finns en efterlevande make eller maka alternativt en efterlevande sambo som begär bodelning.

Bouppteckning

När en person avlider ska en bouppteckning göras. Bouppteckningen är en förteckning över den avlidnes tillgångar och skulder, vilka personer som är så kallade dödsbodelägare, om den avlidne lämnat efter sig något testamente med mera. Bouppteckningen ska upprättas inom 3 månader efter dödsfallet, och därefter skickas till Skatteverket inom 1 månad efter upprättandet. Eftersom bouppteckningen behöver göras relativt snart efter dödsfallet kan det vara skönt att lämna över ansvaret till någon annan, exempelvis en jurist.

Det enda undantaget från kravet på att upprätta en bouppteckning är om den avlidnes tillgångar inte räcker för att täcka begravningskostnader och dylikt. I ett sådant fall kan i stället en dödsboanmälan göras till socialkontoret i den avlidnes hemkommun.

Vi erbjuder hjälp med såväl bouppteckning, helhetslösning, dödsboförvaltning, arvsskifte med mera.

Framtidsfullmakt

Att skriva en framtidsfullmakt är ett enkelt och tryggt sätt att försäkra sig om att en viss person får sköta dina angelägenheter i framtiden om du inte längre kan göra det själv. Exempel på sådana angelägenheter kan vara att betala hyra, räkningar eller förvalta tillgångar.

Fullmakten kan börja användas av fullmaktshavaren om du på grund av fysisk sjukdom, psykisk störning eller liknande inte längre kan tillvarata dina egna intressen.

Genom att skriva en framtidsfullmakt kan man undvika att hamna i en situation där en god man eller förvaltare annars skulle ha utsetts.

Du kan själv skriva framtidsfullmakten, men den måste uppfylla vissa formella krav för att vara giltig. Det kan därför vara bra att ta hjälp av en jurist vid upprättandet.

Samboavtal

Ska du flytta ihop med din partner, eller har ni kanske redan flyttat ihop? Då kan det vara bra att veta att samboendet får juridiska konsekvenser. I händelse av en separation har din sambo rätt till en bodelning, där gemensam egendom inklusive bostad ska delas lika mellan er. Detta gäller oavsett hur eller vem av er som finansierat bostaden.

Genom att skriva ett samboavtal kan ni reglera hur uppdelningen av er egendom ska göras vid en separation.

Testamente

Ett testamente är din försäkran om att det blir så som du tänkt dig. Men testamentet är inte betydelsefullt bara för dig, utan även för dina efterlevande. Tack vare testamentet vet dina efterlevande hur din yttersta vilja kommit till uttryck. Testamentet kan också underlätta för de efterlevande när en bouppteckning ska upprättas.

För att vara giltigt måste testamentet uppfylla ett antal krav. Det ska bland annat vara skriftligt och din underskrift ska bevittnas av två personer.

Hos Emvald Juridik får du hjälp av en jurist att upprätta testamentet. Vi tar oss tid att lyssna på dig och dina önskemål för att testamentet faktiskt ska bli så som du tänkt dig. Du är varmt välkommen att kontakta oss för att boka ett möte eller telefonsamtal så hjälper vi dig med ditt testamente.

Alla möten sker antingen fysiskt eller digitalt.

Äktenskapsförord

Kommer snart.

Övrigt

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss med din fråga så hjälper vi dig vidare.

Familjerätt

Våra tjänster

Emil Classon

Jurist

073-052 28 92

Mån-fre 9-17

Lör-sön 10-15

emil@emvaldjuridik.se