Bouppteckning till fast pris

Vi upprättar bouppteckningen till fast pris om 4.995 kr.

Du kan få hjälp oavsett var i landet du bor. Du är också varmt välkommen att boka ett möte hos oss i Häggvik, Sollentuna.

Välkommen att höra av dig!

Bouppteckning till fast pris samt helhetslösningar

Om bouppteckning

Frågor och svar

Bouppteckningen är dödsboets identitetshandling – den visar vilka som har rätt att företräda dödsboet och vilka som har rätt att ärva. 

En jurist kan hjälpa dig att upprätta bouppteckningshandlingen. Handlingen fastställs vid ett förrättningsmöte som kan ske fysiskt, digitalt eller per telefon.

Handlingen ska också skrivas under av bouppgivaren och två förrättningsmän samt skickas till Skatteverket för granskning och registrering.

När en person avlider ska en så kallad bouppteckning upprättas. Bouppteckningen ska upprättas inom 3 månader efter dödsfallet och skickas in för registrering hos Skatteverket inom 1 månad efter upprättandet.

Vi kan hjälpa dig även om du är sen med bouppteckningen.

Regler om bouppteckning finns i 20 kap. ärvdabalk (1958:637).

Vi upprättar bouppteckningen åt dig till ett fast pris om 4.995 kronor inklusive moms.

I priset ingår hjälp med upprättande av en juridiskt korrekt bouppteckning samt förrättningsmöte per telefon, digitalt eller på plats hos oss.

Eventuellt porto tillkommer, exempelvis rekommenderat brev för att kalla dödsbodelägare till förrättningsmöte.

Vi behöver personuppgifter för den avlidne samt vissa inledande uppgifter om vilken eller vilka banker den avlidne haft.

För att hamna inom ramen för det fasta priset ska du se till att ha följande handlingar tillgängliga:

  • dödsfallsintyg med släktutredning,
  • saldobesked från banker,
  • skuldsaldon,
  • uppgift om begravningskostnad,
  • räkningar,
  • information om livförsäkringar, kapitalförsäkringar och dylikt (brukar kallas för bouppteckningsintyg),
  • samboavtal, äktenskapsförord eller testamente, om sådant finns.
  • Information om andra tillgångar, bilar, båt, fastighet, lösöre och bohag mm.

Det är i första hand dödsboet som ska stå för kostnaden för bouppteckningen och vi fakturerar dig/dödsboet senast i samband med förrättningsmötet.

Rent praktiskt går det till så att du skickar ett uppdrag till dödsboets bank om att betala fakturan för bouppteckningen.

Det finns inget hinder mot att du själv står för kostnaden och du har alltid möjlighet att själv betala till vårt bankgiro eller via Swish.

Om det inte finns tillgångar som täcker kostnaderna för begravning och bouppteckning kan du välja att bekosta detta privat eller göra en så kallad dödsboanmälan till socialkontoret i den kommun där den avlidne var bosatt, läs mer nedan.

Om dödsboets tillgångar inte räcker för att bekosta begravning och bouppteckning kan du antingen välja att själv betala för det, alternativt göra en dödsboanmälan till socialkontoret i den kommun där den avlidne var bosatt. Du är alltid välkommen att kontakta oss för rådgivning.

Vi hjälper dig med bouppteckning

Vad vi behöver
För att kunna hjälpa dig med en bouppteckning till fast pris behöver vi inledningsvis personuppgifter för den avlidne. Vi skickar dig ett avtal samt fullmakter när det behövs. Därefter behöver vi inhämta information om dödsboet, exempelvis kontoutdrag från banker, information om lån, räkningar och försäkringar. Vi behöver även ett dödsintyg med släktutredning. Om du redan har en del av dessa uppgifter kan vi boka ett möte, telefon-eller videosamtal för att gå igenom uppgifterna, eller så kan du posta, mejla eller lämna dokumenten till oss.

När vi upprättar bouppteckningshandlingen har vi fortlöpande kontakt då vi även behöver information om övriga tillgångar och skulder samt kan behöva ställa kompletterande frågor.

Varför anlita en jurist för bouppteckningen?

Dödsboet bör beställa bouppteckning av en kunnig jurist främst för att förvissa sig om att allt går rätt till. Det kan också vara skönt att lämna pappersarbetet till någon annan, så att du som anhörig får tid till annat. En jurist hjälper dig att svara på de frågor du har kring dödsboet och dödsbohanteringen.

Läs mer om

Dödsboets tillgångar och skulder. Läs mer här.

Att vara ensam arvinge. Läs mer här.

Våra helhetslösningar. Läs mer här.