Kostnad för bouppteckning: 4995 kr

Anlita oss för att göra bouppteckning och ladda upp dina dokument här

Kostnad för bouppteckning: 4 995 kronor fast pris.

Att upprätta en bouppteckning är faktiskt sällan särskilt enkelt. Därför kan det vara bekvämt att överlåta jobbet till en jurist. Vi är dessutom transparenta med vår kostnad för bouppteckning. På den här sidan kan du anlita oss direkt om du redan har scannat in eller fotograferat alla relevanta papper så som dödsintyg, räkningar, saldobesked med mera. Det du behöver göra är att följa de tre stegen nedan. Du kan såklart också mejla oss direkt på info@emvaldjuridik.se.

Läs mer om bouppteckning hos Skatteverket.

Kostnad bouppteckning: skicka in ditt ärende direkt till fast pris.

Villkor för tjänsten
§ 1.
Genom att ladda upp de dokument som efterfrågas ger du Emvald Juridik AB, 559301-1470 (företaget), i uppdrag att upprätta en bouppteckning efter den person som avses i de uppladdade dokumenten.

§ 2. Kostnad för bouppteckning: 4995 kr. 

§ 3. I priset ingår upprättande av en juridiskt korrekt bouppteckning. För att detta ska vara möjligt att göra krävs att du tillhandahåller all dokumentation och information som efterfrågas av Emvald Juridik AB, svarar på eventuella frågor och är allmänt behjälplig när så krävs (kundens medverkan). Om du/kunden inte medverkar i uppdraget på sådant sätt att uppdraget inte går eller svårligen går att slutföra äger Emvald Juridik AB rätt att avsäga sig uppdraget.

§ 4. I priset ingår även ett förrättningsmöte som kan hållas såväl fysiskt som digitalt, eller genom en kombination av de båda. Fysiska möten sker på en av företaget anvisad plats, om inte annat har överenskommits.

§ 5. I priset ingår eventuell portokostnad som krävs för att kalla dödsbodelägare till bouppteckningsförrättning samt för att skicka bouppteckningen till Skatteverket för registrering.

§ 6. Emvald Juridik AB skickar normalt sett en faktura till dödsboet med sedvanliga betalningsvillkor. Fakturan skickas senast på dagen för bouppteckningsförrättningen. Kunden har även möjlighet att betala direkt genom Swish eller till Bankgiro.

§ 7. I och med uppdraget accepterar du att vi samlar in och behandlar de personuppgifter som krävs för att fullfölja uppdraget. Vissa personuppgifter kan komma att behållas efter avslutat uppdrag, om det till exempel är ett krav enligt lag.

§ 8. Genom att ge Emvald Juridik AB uppdraget att upprätta bouppteckningen kommer en tjänst att påbörjas. Du accepterar att det inte finns någon ångerrätt när tjänsten har fullgjorts. Skulle du ångra dig innan tjänsten har fullgjorts äger Emvald Juridik AB rätt att debitera för det arbete som utförts enligt den för tiden rådande timkostnaden.

§ 9. Om tillgångarna i dödsboet endast räcker för att bekosta begravning, men inte bouppteckning, måste du själv stå för bouppteckningskostnaden.

§ 10. Emvald Juridik AB ska alltid ha möjlighet att frånsäga sig ett uppdrag oavsett anledning, exempelvis vid hög arbetsbelastning.

Fyll i formuläret nedan och ladda upp dina filer.

OBS! Det är i första hand dödsboet som ska betala 4895 kr som kostnad för bouppteckning. Vi rekommenderar därför att du låter oss fakturera dödsboet. Om tillgångarna i dödsboet bara räcker för att bekosta exempelvis begravningen, måste du dock stå för kostnaden för bouppteckningen själv (alternativt göra en dödsboanmälan hos kommunen). Det finns naturligtvis inget hinder mot att du själv betalar för bouppteckningen redan nu.

Swish: 123 655 80 27

Bankgiro: 5651-4417

Faktura: Du behöver inte göra något nu, vi skickar en faktura med 30 dagars betalningsfrist så småningom, men senast på dagen för bouppteckningsförrättningen.

Tack för att du anlitat Emvald Juridik!

Frågor? Kontakta oss!

Emvald Juridik
Jurist Emil Classon
Telefon: 073-052 28 92
Måndag-torsdag kl 08-18
Fredag kl 08-15