Dödsboets tillgångar och skulder

På den här sidan går vi igenom några praktiska saker kring dödsboets tillgångar och skulder. Vad gör man till exempel om tillgångarna efter den avlidne bara täcker begravningskostnaderna? Du kan få hjälp med bouppteckning ändå. Vi hjälper dig från 5995 kronor, läs mer nedan.

Dödsboets tillgångar och skulder. Hur värderas de i en bouppteckning?

Bouppteckning - så hjälper vi dig

Frågor och svar

Dödsboets räkningar är förstås också skulder.

I bouppteckningen tas räkningar med som skulder om de avser tid före dödsfallet, exempelvis en mobiltelefonräkning som betalas i efterskott. Hyra betalas vanligtvis i förskott,  men kan ändå vara en skuld som fanns på dödsdagen.

Du som har dödsboet i din vård kan betala en del av räkningarna från den avlidnes bankkonto. Du gör det genom att skicka ett betalningsuppdrag till den avlidnes bank, eller genom att helt enkelt vända dig till ett bankkontor. Du kan komma att behöva ta med ett vårdnadsintyg samt ett dödsfallsintyg med släktutredning.

I första hand är det begravningskostnad, bouppteckningskostnad och små räkningar avseende hushållet som kan betalas. Betalningar av andra skulder eller överföringar till privata konton godkänner vanligtvis inte banken.

Det finns förstås inget hinder mot att du själv eller någon annan betalar den avlidnes räkningar. Du ska dock tänka på att spara underlagen så att du kan visa dem för eventuella andra arvingar i framtiden. Du kommer inte att kunna få tillbaka de utlägg du gjort förrän bouppteckningen är registrerad och du kommit överens med övriga arvingar genom ett arvskifte.

Kostnaden för begravning och bouppteckning är prioriterade och ska således betalas i första hand.

Räkningar som avser hushållet, och som kanske avser något nödvändigt (t ex en elräkning), brukar också kunna betalas genom att skicka ett betalningsuppdrag till banken.

Efter att begravningskostnaden, kostnaden för bouppteckningen och eventuella andra nödvändiga räkningar är betalda kan dödsboet fortfarande ha exempelvis kreditskulder och dylikt som inte kommer kunna betalas i sin helhet. Om så är fallet rekommenderar vi att man fördelar kvarvarande tillgångar procentuellt mellan fordringsägarna.

Exempel: Efter att begravningen och kostnaden för bouppteckningen är betald återstår 20.000 kr på dödsboets bankkonto. Dödsboet har 4 skulder på 10.000, 20.000, 30.000 respektive 40.000 kr.

Dödsboets tillgångar och skulder är således 20.000 kr respektive 100.000 kr.

Eftersom tillgångarna är mindre än skulderna fördelas de procentuellt mellan fordringsägarna. De får då 10% (skulden är på 10.000 kr av totalt 100.000 kr), 20%, 30% och 40% av tillgångarna om 20.000 kr, vilket blir 2.000, 4.000, 6.000 och 8.000 kr till respektive fordringsägare.

Det är den avlidne, eller rättare sagt dödsboet, som ska stå för städning av bostad.

Hyresvärden kan alltså inte kräva någon annan än dödsboet på ersättning för städning av den avlidnes bostad, om denne inte ingått ett avtal där denne själv tagit på sig kostnaden förstås.

Nej, i Sverige ärver man inte skulder. Kommer det brev från inkasso eller Kronofogden och som är ställt till dödsboet så är det just till dödsboet, inte till dig.

Skulder kan dock påverka fördelningen av så kallat giftorättsgods vid en bodelning.

Exempel:

Du har 100.000 kr i tillgångar och 20.000 kr i skulder (80.000 kr i giftorättsgods).

Din make eller maka har 50.000 kr i tillgångar och 200.000 kr i skulder (0 kr i giftorättsgods).

Att fördela mellan er blir 80.000 kr, det vill säga 40.000 kr till vardera make.

Dödsboets tillgångar ska värderas efter bästa förmåga.

Saldon på bankkonton kan du enkelt kontrollera genom att begära ut ett saldobesked per dödsdagen.

En bil kan oftast värderas genom att jämföra med liknande modeller på en öppen marknad, exempelvis Blocket.

En bostadsrätt kan värderas antingen med hjälp av en mäklare, eller genom att jämföra sålda bostadsrätter på en bostadssajt.

För fastigheter såsom hus eller skogsmark kan även taxeringsvärdet användas.

Det finns ingen fast schablon eller mall för hur dödsboets lösöre ska värderas.

Om det är någon egendom som ni tror har ett värde kan ni fråga er “vad hade dödsboet faktiskt fått om egendomen hade sålts idag?”. Kanske kan svaret på den frågan hjälpa er med värderingen.

Ibland har möblemang inte något reellt värde, eller ett försumbart sådant. Det kan till och med vara så att man får betala för att bli av med möblemang. Även om en viss möbel eller pryl skulle ha ett visst värde kanske det tas ut av att ett annat föremål är förknippat med en kostnad för att transportera till en återvinningscentral, det vill säga att värdet för helheten blir lågt. I ett sådant fall kanske alla är överens om att lösöret ska värderas till 0 kr eller högst några tusenlappar.

Vi hjälper dig gärna även om dödsboets tillgångar inte riktigt räcker till, men det finns ändå några förutsättningar som ska vara uppfyllda för att vi ska kunna göra det.

  • Du står för kostnaden själv och betalar i samband med att vi påbörjar ärendet.
  • Vi upprättar bouppteckningen och skickar den för registrering hos Skatteverket, men eventuell dialog med kreditgivare får du själv hålla i (exempelvis kan de vilja ha en kopia på registrerad bouppteckning och du får då själv ombesörja detta).

Bouppteckning och skulder

Om tillgångarna hos den avlidne inte räcker till mer än begravningskostnaderna, eller kanske inte ens det, ställs du inför några olika alternativ. Du kan antingen kontakta Socialtjänsten i den kommun där den avlidne bodde, som sedan kan göra en dödsboanmälan. Eller så kan du anlita en jurist för att göra en bouppteckning ändå, förutsatt att du själv står för kostnaden.

Detta behövs för bouppteckning

För att kunna hjälpa dig behöver vi inledningsvis information om den avlidne och dödsboets tillgångar och skulder. Enklast lämnar du sådan information genom att lämna oss samtliga dokument som skickats till dödsboet, exempelvis kontoutdrag, information om lån, räkningar och försäkringar. Vi behöver även ett dödsintyg med släktutredning. Det går bra att posta, mejla eller lämna dokumenten till oss.

Under bouppteckningens gång har vi fortlöpande kontakt då vi även kan behöva mer information om dödsboets tillgångar och skulder samt kan behöva ställa andra kompletterande frågor.