Ensam arvinge och bouppteckning

Är du ensam arvinge i ett dödsbo? Läs mer om att vara ensam arvinge och att upprätta bouppteckning här.

Ensam arvinge kan också få hjälp med bouppteckning till fast pris

Emvald Juridik
Telefon: 010-145 08 80
E-post: info@emvaldjuridik.se
Måndag-torsdag kl 08-18
Fredag kl 08-15

Ensam arvinge

Frågor och svar

Något som är särskilt viktigt att tänka på är om det finns några så kallade efterarvingar.

Efterarvingar är de personer som är närmast till att ärva den avlidne efter att du själv gått bort.

En vanlig situation är när den avlidne var gift med gemensamma barn. Efterlevande make/maka är då vanligen ensam arvinge (förutsatt att det inte finns ett testamente som säger något annat) medan de gemensamma barnen är efterarvingar.

Nej, det gör du faktiskt inte. Först när en bouppteckning är registrerad hos Skatteverket kan du avsluta konton och göra anspråk på tillgångar.

Nej, eftersom man inte kan ingå ett avtal (arvskiftesavtal) med sig själv.

Ja.

Detta beror på flera anledningar. Den avlidne kan ha många så kallade efterarvingar som måste kallas till förrättningsmöte när bouppteckningen upprättas. Vi har valt att eventuell portokostnad (rek. brev) för att kalla dessa personer ska ingå i det fasta priset. 

Om den avlidne var gift måste även efterlevande make/makas tillgångar och skulder tas upp, vilket alltid kommer att medföra ytterligare tidsåtgång för upprättandet av bouppteckning.

Vi har därför valt att det fasta priset om 4895 kr ska gälla för alla ärenden.

Kontakta oss på:

E-post: info@emvaldjuridik.se
Telefonnummer: 073-052 28 92 (mån-tors kl 8-18, fre kl 8-15).

Du kommer behöva skicka, mejla eller lämna oss alla papper som skickats till dödsboet eller som kan beställas dit, exempelvis

 • dödsintyg med släktutredning,
 • saldobesked från banker,
 • skuldsaldon,
 • uppgift om begravningskostnad,
 • räkningar,
 • information om livförsäkringar, kapitalförsäkringar och dylikt (brukar kallas för bouppteckningsintyg),
 • samboavtal eller äktenskapsförord, om sådant finns.

Postadress för att skicka in handlingar:
Emvald Juridik
Att: Emil Classon
Rudbecks väg 151, 1204
192 51 Sollentuna

Du kan också scanna och ladda upp dokument direkt här.

Vem är ensam arvinge?

Det finns förstås många exempel på i vilka situationer en person är ensam arvinge, men för att nämna några exempel:

 • Du var gift med den avlidne, och denne hade inte några barn från ett tidigare förhållande (särkullbarn).
 • När du är ensamt barn till den avlidne, och det inte finns något anspråk från en tidigare makes/makas arvingar.
 • Du är ensamt syskon till den avlidne och han eller hon inte var gift, inte hade några barn och ingen av era föräldrar är i livet.
 • Är den ende föräldern i livet till ett avlidet barn som ej var gift, saknade syskon och egna barn.

Bouppteckning för ensam arvinge

Vad vi behöver
För att kunna hjälpa dig som ensam arvinge behöver vi inledningsvis samtliga dokument som skickats till dödsboet, exempelvis kontoutdrag, information om lån, räkningar och försäkringar. Vi behöver även ett dödsintyg med släktutredning. Det går bra att posta, mejla eller lämna dokumenten till oss. Under processens gång har vi fortlöpande kontakt då vi även behöver information om övriga tillgångar och skulder samt kan behöva ställa kompletterande frågor.

Telefon: 073-052 28 92 (mån-tors kl 08-18, fre kl 08-15).
E-post: info@emvaldjuridik.se
Postadress för att skicka in handlingar:
Emvald Juridik
Att: Emil Classon
Rudbecks väg 151, 1204
192 51 Sollentuna

Du kan också scanna och ladda upp dokument direkt här.