Ensam arvinge och bouppteckning

Är du ensam arvinge i ett dödsbo? Läs mer om att vara ensam arvinge och att upprätta bouppteckning här.

Ensam arvinge kan också få hjälp med bouppteckning till fast pris

Ensam arvinge

Frågor och svar

Nej, det gör du inte. Först när en bouppteckning är registrerad hos Skatteverket kan du avsluta konton och göra anspråk på tillgångar. Detta måste ske helt på ditt initiativ, det vill säga att du själv får begära hos banken vad som ska hända eller vad du vill göra.

Nej, eftersom du inte kan ingå ett avtal (arvskiftesavtal) med dig själv.

Något som är särskilt viktigt att tänka på är om det finns några så kallade efterarvingar.

Efterarvingar är de personer som är närmast till att ärva den avlidne efter att du själv gått bort.

En vanlig situation är om du var gift med den avlidne och hade gemensamma barn. Du som efterlevande make eller maka är då vanligen ensam arvinge (förutsatt att det inte finns ett testamente som säger något annat) medan de gemensamma barnen är efterarvingar.

Vi tillämpar vårt från-pris om 5.995 kronor även om du är ensam arvinge.

Detta beror på flera anledningar, men framförallt handlar det om att bouppteckningen ofta tar minst lika lång tid att upprätta som när det finns flera arvingar.

Om du var gift med den avlidne måste exempelvis även dina tillgångar och skulder tas upp i bouppteckningen, vilket alltid kommer att medföra ytterligare tidsåtgång för upprättandet av bouppteckningen.

Genom att samla alla dokument som behövs för bouppteckningen på förhand kan du underlätta för oss samtidigt som du håller kostnaden nere.

Vem är ensam arvinge?

Det finns förstås många exempel på i vilka situationer en person är ensam arvinge, men för att nämna några exempel:

  • Du var gift med den avlidne, och denne hade inte några barn från ett tidigare förhållande (särkullbarn).
  • När du är ensamt barn till den avlidne, och det inte finns något anspråk från den avlidnes tidigare make/maka eller dennes arvingar.
  • Du är ensamt syskon till den avlidne och han eller hon inte var gift, inte hade några barn och ingen av era föräldrar är i livet.
  • Är den ende föräldern i livet till ett avlidet barn som ej var gift, saknade syskon och egna barn.

Bouppteckning för ensam arvinge

Vad vi behöver
För att kunna hjälpa dig som ensam arvinge behöver vi inledningsvis samtliga dokument som skickats till dödsboet, exempelvis kontoutdrag, information om lån, räkningar och försäkringar. Vi behöver även ett dödsintyg med släktutredning. Det går bra att posta, mejla eller lämna dokumenten till oss. Under ärendets gång har vi fortlöpande kontakt då vi även behöver information om övriga tillgångar och skulder samt kan behöva ställa kompletterande frågor.