Framtidsfullmakt

Bestäm vem som ska få sköta dina angelägenheter om något skulle hända dig senare i livet genom att upprätta en framtidsfullmakt. Ta hjälp av en familjerättsjurist!

Hos Emvald Juridik får du hjälp att upprätta framtidsfullmakt.

Emvald Juridik
Telefon: 010-145 08 80
Måndag-torsdag kl 08-18
Fredag kl 08-15
info@emvaldjuridik.se

Varför framtidsfullmakt?

Att skriva en framtidsfullmakt är ett enkelt och tryggt sätt att försäkra sig om att en viss person får sköta dina angelägenheter i framtiden om du inte längre kan göra det själv. Exempel på sådana angelägenheter kan vara att betala hyra, räkningar eller förvalta tillgångar.

Fullmakten kan börja användas av fullmaktshavaren om du på grund av fysisk sjukdom, psykisk störning eller liknande inte längre kan tillvarata dina egna intressen.

Genom att skriva en framtidsfullmakt kan man undvika att hamna i en situation där en god man eller förvaltare annars skulle ha utsetts.

Du kan själv skriva framtidsfullmakten, men den måste uppfylla vissa formella krav för att vara giltig. Det kan därför vara bra att ta hjälp av en jurist vid upprättandet. 

Vad vi erbjuder

  • Vi hjälper dig att upprätta en framtidsfullmakt som uppfyller alla juridiska krav som ställs på en framtidsfullmakt för att vara giltig.
  • Vi utformar fullmakten utifrån dina behov och önskemål
  • Pris: 995 kr inkl moms för en personligt utformad framtidsfullmakt – vid mycket specifika önskemål på omfattning och innehåll som kräver en icke oansenlig tid att författa och utforma förbehåller vi oss dock rätten att debitera vårt timarvode om 1200 kr/timme inkl moms för den tid det tar att utforma fullmakten. Naturligtvis kommer vi alltid informera dig innan vi går vidare med ett sådant uppdrag.