Samboavtal

Ett personligt utformat samboavtal från 2995 kr inkl moms – ta hjälp av en familjerättsjurist!

Samboavtal till fast pris

Vikten av att skriva ett samboavtal

Om samboavtal

Sambolagen reglerar bland annat hur sambors egendom ska fördelas vid händelse av en separation. Bland annat föreskrivs att egendom som sambor har köpt för gemensamt bruk ska delas lika mellan samborna, oavsett vem som har betalt för egendomen. Om två sambor köper ett hus tillsammans ska de alltså dela lika på husets värde, även om den ena betalat mer än den andre.

Reglerna i sambolagen kan dock avtalas bort genom att skriva ett så kallat samboavtal. Med ett juridiskt korrekt samboavtal kan ett par komma överens om en annan fördelning av sina gemensamma tillgångar om deras relation skulle upphöra.

Frågor och svar

Det korta svaret är för att skydda dina ekonomiska intressen. Med ett samboavtal kommer du och din partner överens om hur er så kallade samboegendom ska fördelas om ni skulle separera.

För att förklara det lite mer utförligt är det nämligen enligt lag så att den egendom ni köper för gemensamt bruk, exempelvis en bostad, ska fördelas lika mellan er om ni separerar. Detta gäller oavsett hur ni bekostat bostaden. Om du exempelvis har betalat 75% av bostaden och din partner 25%, kommer du att få mindre tillbaka vid en separation eftersom ni då delar på bostadens värde 50-50.

Med hjälp av ett samboavtal bestämmer ni själva hur ni ska dela på sådan egendom, men vanligen bestäms fördelningen utefter hur mycket vardera part har gått in med.

Hos oss kostar ett samboavtal från 2995 kronor inklusive moms. Vi debiterar dig per timme, men lägst priset ovan.

Det är du och din partner som gemensamt måste komma överens om att ni ska skriva ett samboavtal. Det är ingen som kan tvinga dig att skriva ett samboavtal.

Att skriva ett samboavtal innebär att ta ansvar för både sig själv och sitt förhållande. Tänk på att ni inte skriver ett samboavtal för att förhållandet ska ta slut, utan för att ni ska kunna känna er trygga i er relation och samtidigt kunna förlita er på att ni är överens om ni mot förmodan skulle gå skilda vägar någon gång i framtiden.

Ja, samboavtalet kan göra skillnad vid en bouppteckning. Det kommer inte påverka vem som ärver, men det kan däremot påverka vilken egendom som räknas in i den avlidnes kvarlåtenskap.

Samboavtal skriver ni för att kunna känna er trygga i ert förhållande.

Vårt erbjudande

Hos oss får du hjälp att upprätta ett juridiskt korrekt samboavtal som är personligt utformat för just ditt förhållande. Vi debiterar dig per timme, dock lägst 2995 kronor inklusive moms.

Kontakta oss så bokar vi in ett möte, telefonsamtal eller digitalt möte där vi går igenom just era förutsättningar. När vi har fått alla uppgifter vi behöver sammanställer vi avtalet och skickar ett utkast till er. Om ni har några frågor reder vi ut dessa och önskar ni någon justering eller förtydligande så löser vi det.