Äktenskapsförord

Med ett äktenskapsförord reglerar du vad som ska vara enskild egendom i ditt äktenskap. Emvald Juridik kan hjälpa dig att upprätta ett juridiskt korrekt äktenskapsförord utifrån din personliga situation.

Äktenskapsförord utifrån din personliga situation
Med ett äktenskapsförord kan egendom uteslutas från den så kallade giftorätten.

Frågor om äktenskapsförord?

Ställ din fråga via formuläret nedan eller ring oss på 010-145 08 80 (måndag-fredag kl 8-18). Vi återkopplar så snart som möjligt.

Äktenskapsförord

Vad är ett äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan dig och din make eller maka om att viss egendom ska vara så kallad enskild egendomdet vill säga sådan egendom som inte ska fördelas mellan er vid en eventuell separation eller bodelning. Avtalet kan skrivas såväl inför som under ett äktenskap.

Äktenskapsförordet ska vara skriftligt, daterat och undertecknat samt registreras hos Skatteverket för att vara giltigt. Självklart är det även möjligt att ändra ett redan befintligt äktenskapsförord.

Eftersom äktenskapsförordet reglerar ekonomiska förhållanden mellan er makar är det vanligt att ta hjälp av en jurist vid upprättandet.

Reglerna om äktenskapsförord finns i äktenskapsbalken.

Påverkar ett äktenskapsförord vid dödsfall?

Ja, det gör det. Dels ska äktenskapsförordet tas med i bouppteckningen. Men framförallt reglerar äktenskapsförordet vad som är enskild egendom, och därmed storleken på respektive makes tillgångssida vid bodelningen som ska göras innan arvskiftet.

Vad vi erbjuder

  • Vi hjälper dig att upprätta ett juridiskt korrekt äktenskapsförord.
  • Vi bokar in ett möte, telefonsamtal eller videomöte där vi går igenom alla detaljer med dig eller er. Hur lång tid det tar beror på er situation och era önskemål. 
  • Efter samtalet upprättar vi äktenskapsförordet som vi sedan skickar till dig per post eller e-post. Naturligtvis går vi igenom äktenskapsförordet om ni har frågor eller om ni önskar någon justering och/eller korrigering.
  • När äktenskapsförordet är klart kommer ni att behöva skriva under det samt posta det till Skatteverket. Ni står själva för porto och Skatteverkets ansökningsavgift som för närvarande är 275 kr.
  • Vi debiterar dig per timme som vi lägger ned på ärendet.