Helhetslösning dödsbo

Behöver du hjälp av någon som tar hand om bostaden, lösöret, bouppteckningen och arvskiftet? Vi samordnar det åt dig genom en helhetslösning.

Helhetslösningen innebär att vi tar hand om de delar som brukar ta mest tid i anspråk, exempelvis:

  • boutredning inklusive att upprätta bouppteckning,
  • allmän dödsboförvaltning, t ex betala den avlidnes räkningar, säga upp avtal med mera,
  • arvskifte, arvskifteshandling, det vill säga att överföra tillgångarna till dödsbodelägarna,
  • vi ombesörjer bortforsling av lösöre från bostad i samarbete med säljadödsbo.se, som också köper hela eller delar av dödsboet.

För helhetslösningen tillämpar vi en kombination av fasta priser och löpande timdebitering. Kontakta oss för offert. Ange vilka tjänster du är intresserad av samt typ av bostad och yta om du är intresserad av att få bohag bortforslat. För att få en så precis offert som möjligt får du gärna ange bostadsadress och ort.

Naturligtvis får du också hjälp med enbart vissa av ovanstående delar om du vill. Läs mer om bouppteckning på vår hemsida eller hos Skatteverket.

Vi kan även åta oss uppdrag som boutredningsman eller skiftesman.

Vår jurist Emil Classon hjälper dig att upprätta bouppteckningen till ett fast pris.
Emil Classon, jurist
Kateryna Osmuk, Jurist

Förfrågan/offert