Skiftesman

En skiftesman kan behövas om dödsbodelägarna inte kan komma överens om hur arvet ska fördelas. Vi åtar oss uppdrag som oberoende skiftesmän. Kontakta oss och berätta mer om din situation, så hjälper vi dig vidare.

Förfrågan/offert

Skiftesman

Skiftesman - frågor och svar

Vad är en skiftesman?

En skiftesman är en person som utses av tingsrätt och vars uppdrag är att försöka få dödsbodelägarna att komma överens om en fördelning av ett arv. Skiftesmannen upprättar en handling – en så kallad arvskifteshandling eller arvskiftesavtal – som ska visa arvets fördelning mellan dödsbodelägarna.

Bestämmelser om skiftesman finns i ärvdabalken.

Hur utses en skiftesman?

För att få en skiftesman krävs att en dödsbodelägare ansöker om skiftesman i tingsrätten. Den som ansöker om skiftesman kan föreslå en person som denne anser är lämplig för uppdraget. Tingsrätten beslutar sedan om att en skiftesman ska förordnas.

Hur mycket kostar en skiftesman?

Själva ansökan till tingsrätten kostar för närvarande 900 kr och bekostas av den som söker.

Skiftesmannen har rätt till skäligt arvode och ersättning för sina kostnader. En jurist från oss debiterar på timbasis.

Vem betalar för en skiftesman?

Du som ansöker står själv för ansökningsavgiften, men skiftesmannens arvode ska i första hand bekostas av dödsboet.

Hur lång tid tar det?

Hur lång tid ett arvskifte tar med hjälp av en skiftesman varierar mycket, men du får räkna med att det kan ta tid.

Att det tar tid beror på olika saker.

Först ska ansökan göras och skiftesmannen utses av tingsrätten, vilket kan ta flera veckor.

När skiftesmannen väl är utsedd ska denne sätta sig in i uppdraget, upprätta ett förslag till arvskifteshandling samt försöka verka för att få till stånd en överenskommelse mellan dödsbodelägarna. 

Vad händer om vi ändå inte kan komma överens?

Om dödsbodelägarna inte accepterar skiftesmannens förslag kan skiftesmannen företa ett tvångsskifte.

Ett tvångsskifte ska delges dödsbodelägarna som därefter har möjlighet att klandra skiftet. Då kommer frågan om skiftet prövas av behörig domstol.

Om tvångsskiftet inte klandras blir det giltigt gentemot dödsbodelägarna. Ett bevis om klanderfrihet kan sedan behövas för att en dödsbodelägare ska kunna göra anspråk på sitt arv enligt skifteshandlingen.

Oberoende jurist som skiftesman

Vi kan agera skiftesman och hjälper er med arvskiftet. Om du önskar vår hjälp vill vi gärna att du kontaktar oss och berättar lite om din situation, så hjälper vi er vidare därifrån.

Varför anlita en jurist som skiftesman?

Den främsta anledningen är förstås för att samtliga berörda ska få en utomstående, oberoende och sakkunnig person som agerar skiftesman. Ibland kan detta vara precis det som krävs för att alla ska komma överens.

Läs mer om

En skiftesman jobbar för att dödsbodelägarna ska komma överens.
En skiftesman utses av tingsrätt och jobbar för att dödsbodelägarna ska komma överens.