Medarbetare

Emil Classon

JURIST

Vår jurist Emil Classon hjälper dig att upprätta bouppteckningen till ett fast pris.

Emil har en juristexamen från Örebro universitet och har arbetat flera år som jurist inom en större vårdkoncern, däribland med LSS-frågor, assistansersättning och dylikt. Emil har också arbetat med olika familje- och civilrättsliga ärenden. Sedan januari 2021 arbetar han som jurist hos Emvald Juridik.

Telefon: 073-052 28 92
E-post: emil@emvaldjuridik.se

LSS/SFB/SoL
Personlig assistans
Assistansersättning
Tillståndsärenden, IVO
Återkrav
Överklaganden

Familjerätt
Arvskifte
Bouppteckning
Samboavtal
Testamente
Äktenskapsförord

Felicia Sundevall

JURIST

Felicia har en juristexamen från Stockholms universitet och skrev sitt examensarbete inom avtalsrätt. Felicia arbetar inom ett brett spann av juridiska områden, men med fokus på tvistemålshantering och avtalsfrågor. Felicia arbetar sedan december 2022 på Emvald Juridik.

Telefon: 073-066 62 12
E-post: felicia@emvaldjuridik.se

LSS/SFB/SoL
Insatser enligt LSS
Överklaga beslut
Assistansersättning

Tvistemål
Fordran/skuld
Avtalsfrågor

Avtal
Upprättande av avtal
Granska avtal

Ekonomisk familjerätt
Bouppteckning
Arvskifte
Testamente

Tyra Sandberg

JURISTASSISTENT

Tyra assisterar övriga jurister i verksamheten samt sköter administration och telefoni, vid sidan av sina studier på juristprogrammet vid Stockholms universitet.

Telefon: 070-233 12 42
E-post: tyra@emvaldjuridik.se

Victoria Kulpak

JURISTASSISTENT

Victoria assisterar övriga jurister i verksamheten samt sköter administration och telefoni, vid sidan av sina studier på juristprogrammet vid Stockholms universitet.

Telefon: 072-219 92 40
E-post: victoria@emvaldjuridik.se

Ekonomi

Frågor om fakturor mm

Telefon: 010-145 08 80
E-post: info@emvaldjuridik.se