Medarbetare

Kateryna Osmuk

JURIST

Kateryna har studerat juristprogrammet på Stockholms universitet och har tidigare jobbat på såväl myndighet som byrå. Hennes främsta inriktning är familjejuridik, t ex upprättande av arvskiften, bouppteckning, testamente och äktenskapsförord, men hon arbetar även med en del andra frågor som exempelvis migrationsrätt och tvångsvård.

Telefon: 070-248 98 83
E-post: kateryna@emvaldjuridik.se

Ekonomisk familjerätt
Arvskifte
Bodelning
Bouppteckning

Samboavtal
Testamente
Äktenskapsförord

Felicia Sundevall

JURIST

Felicia har en juristexamen från Stockholms universitet och skrev sitt examensarbete inom avtalsrätt. Felicia arbetar inom ett brett spann av juridiska områden, men med fokus på tvistemålshantering och avtalsfrågor.

Telefon: 073-066 62 12
E-post: felicia@emvaldjuridik.se

Tvistemål
Fordran/skuld
Avtalsfrågor

Avtal
Upprättande av avtal
Granska avtal

Emil Classon

JURIST

Vår jurist Emil Classon hjälper dig att upprätta bouppteckningen till ett fast pris.

Emil har en juristexamen från Örebro universitet och har arbetat flera år som jurist inom en större vårdkoncern, däribland med LSS-frågor, assistansersättning och dylikt. Emil har också arbetat med olika familje- och civilrättsliga ärenden. Sedan januari 2021 arbetar han som jurist hos Emvald Juridik.

Telefon: 073-052 28 92
E-post: emil@emvaldjuridik.se

LSS/SFB/SoL
Personlig assistans
Assistansersättning
Tillståndsärenden, IVO
Återkrav
Överklaganden

Familjerätt
Arvskifte
Bouppteckning
Samboavtal
Testamente
Äktenskapsförord

Patricia Lagerhult

ASSISTENT

Telefon: 010-145 08 80
E-post: info@emvaldjuridik.se

Ekonomi

Frågor om fakturor mm

Telefon: 010-145 08 80
E-post: info@emvaldjuridik.se