Medarbetare

Emil Classon

JURIST

Vår jurist Emil Classon hjälper dig att upprätta bouppteckningen till ett fast pris.

Emil har en juristexamen från Örebro universitet och har arbetat flera år som jurist inom en större vårdkoncern, däribland med LSS-frågor, assistansersättning och dylikt. Emil har också arbetat med olika familje- och civilrättsliga ärenden. Sedan januari 2021 arbetar han som jurist hos Emvald Juridik.

Telefon: 073-052 28 92
E-post: emil@emvaldjuridik.se

LSS/SFB/SoL
Personlig assistans
Assistansersättning
Tillståndsärenden, IVO
Återkrav
Överklaganden

Familjerätt
Arvskifte
Bouppteckning
Samboavtal
Testamente
Äktenskapsförord

Felicia Sundevall

JURIST

Felicia har en juristexamen från Stockholms universitet och skrev sitt examensarbete inom avtalsrätt. Felicia arbetar inom ett brett spann av juridiska områden, men med fokus på tvistemålshantering och avtalsfrågor. Felicia arbetar sedan december 2022 på Emvald Juridik.

Telefon: 073-066 62 12
E-post: felicia@emvaldjuridik.se

LSS/SFB/SoL
Insatser enligt LSS
Överklaga beslut
Assistansersättning

Tvistemål
Fordran/skuld
Avtalsfrågor

Avtal
Upprättande av avtal
Granska avtal

Ekonomisk familjerätt
Bouppteckning
Arvskifte
Testamente

Fredrik Oscarsson

JURIST

man, male, businessman-220259.jpg

Fredrik har en juristexamen från Uppsala universitet och har arbetat som notarie (domare) på tingsrätt. Fredrik har mångårig erfarenhet som försäkringsjurist och har varit ombud i tvister i såväl Sverige som utomlands. Sedan augusti 2023 arbetar han på Emvald Juridik med olika göromål, däribland tvistehantering.

Telefon: 010-145 08 80
E-post: fredrik@emvaldjuridik.se

Tvistemål
Fordran/skuld
Försäkringsfrågor
m. fl.

Emil Andreasson

JURISTASSISTENT

man, male, businessman-220259.jpg

Emil studerar sin sista termin på juristprogrammet vid Uppsala universitet. Han har ett skarpt sinne för juridiska frågor och stöttar övriga jurister i verksamheten. Sedan maj 2022 arbetar han på Emvald Juridik och bistår juristerna i olika ärenden.

Telefon: 070-233 12 42
E-post: emil.andreasson@emvaldjuridik.se

Amanda Nordin

ASSISTENT

Telefon: 010-145 08 80
E-post: info@emvaldjuridik.se

Ekonomi

Frågor om fakturor mm

Telefon: 010-145 08 80
E-post: info@emvaldjuridik.se