Testamente

Ta personlig hjälp av en familjejurist för att upprätta ett juridiskt korrekt testamente utifrån din situation och dina önskemål.

Upprätta testamente med hjälp av en jurist.
Det finns formella krav för hur ett testamente ska upprättas.

Frågor om testamente?

Ställ din fråga via formuläret nedan eller ring oss på 010-145 08 80 (måndag-fredag kl 8-18). Vi återkopplar så snart som möjligt.

Testamente

Att upprätta testamente

Genom att upprätta ett testamente kan du styra vem eller vilka som tar över din kvarlåtenskap när du inte längre lever. Testamentet är ofta en bra försäkran om att din make eller maka kan bo kvar i er gemensamma bostad om någon av er skulle gå bort.

Vad vi behöver

För att kunna hjälpa dig att upprätta ett testamente behöver vi inledningsvis höra dig eller er om just era tankar och förutsättningar. Boka in ett möte, telefonsamtal eller videomöte med oss. Därefter upprättar vi själva testamenteshandlingen. När testamentet är upprättat och alla är nöjda ska det signeras av dig/er samt av två vittnen.

Kontakta oss så hjälper vi dig vidare.

Frågor och svar om testamente

Hur upprättar man ett testamente?

Först måste du eller ni fundera på just era förutsättningar och hur ni önskar att det ska vara när en av er går bort. När ni har förutsättningarna och önskemålen klara ska dessa skrivas ner på själva testamenteshandlingen.

Det finns några formkrav för att ett testamente ska vara giltigt. Testamentet ska bland annat vara skriftligt och upprättas med två vittnen. Känns det krångligt ska du anlita en familjerättsjurist.

Kan vi göra ett särkullbarn arvlöst?

Ett särkullbarn kommer alltid att ha rätt till sin laglott, vilken är hälften av arvslotten, även om ni har ett testamente som säger att särkullbarnet inte ska ärva.

För att särkullbarnet ska få ut sin laglott måste denne däremot påkalla jämkning av testamentet.

Ni kan alltså inte ”ta bort” särkullbarnets rätt till arv. Ibland kan det finnas förutsättningar för att göra en bodelning under äktenskapet för att omfördela tillgångar bland makarna. Vi rekommenderar att ni kontaktar en jurist inom familjejuridik som kan rådgiva er utifrån just er situation.

Påverkar ett testamente bouppteckningen?

Ja, eftersom ett testamente ska bifogas i bestyrkt kopia till bouppteckningen. Testamentet ska också delges berörda personer, vanligen de som står närmast till arv.

Beroende på innehållet i testamentet påverkar det också bouppteckningen på sådant sätt att ytterligare personer kan behöva kallas till bouppteckningsförrättningen.

Eftersom ett testamente nästan alltid påverkar bouppteckningen rekommenderar vi att ta hjälp med bouppteckningen till fast pris hos oss.

Vad innebär fri förfoganderätt?

Att ärva något med fri förfoganderätt innebär att arvtagaren får förfoga över egendomen till dess att han eller hon själv går bort. Arvtagaren får inte testamentera bort egendom som han eller hon innehar med fri förfoganderätt.

Vad innebär full äganderätt?

Full äganderätt innebär att arvtagaren förfogar över egendomen som om den vore arvtagarens egen egendom, det vill säga att arvtagaren får göra vad han eller hon vill med egendomen utan att behöva ta hänsyn till efterarvingar (jämför med fri förfoganderätt).