Rättspsykiatrisk vård, LRV

Om rättspsykiatrisk vård enligt LRV.

LRV – Lag om rättspsykiatrisk vård

Vi biträder dig i ärenden om rättspsykiatrisk vård

En person som  döms för ett brott och lider av en allvarlig psykisk störning kan, enligt svensk lag, inte dömas till fängelse. Istället brukar domstolen besluta om en medicinsk bedömning, en så kallad rättspsykiatrisk undersökning. Skulle det visa sig att personen i fråga är i behov av rättspsykiatrisk vård så blir domen inte fängelse, utan istället vård inom en rättspsykiatrisk verksamhet. Vid sådan vård tillämpas lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV). 

Rättspsykiatrisk vård kan ges på en sluten psykiatrisk sjukvårdsinrättning (sluten rättspsykiatrisk tvångsvård) eller genom att man måste iaktta särskilda villkor för den psykiatriska vården (öppen rättspsykiatrisk tvångsvård). Rättspsykiatrisk vård är inte tidsbestämd, utan vårdbehovet avgör hur länge vården ska fortgå. Frågan om den rättspsykiatriska vården ska fortsätta eller upphöra, måste omprövas var sjätte månad.

En särskild prövning kan göras av om den som överlämnats till rättspsykiatrisk vård är så frisk att utskrivning kan ske. En viktig faktor är då risken för återfall i brott. Förvaltningsrätten beslutar om utskrivning. Inför varje prövning i förvaltningsrätten förordnas ett offentligt biträde för den enskilde.

Offentligt biträde

Vi på Emvald Juridik åtar oss uppdrag som offentligt biträde i ärenden om LRV och hjälper gärna till att svara på dina frågor.

Ställ din fråga