Omprövning assistansersättning

Har du fått ett beslut om assistansersättning? Om du inte är nöjd ska du ta hjälp av en jurist inom LSS-juridik som hjälper dig med omprövning av assistansersättning.

Omprövning assistansersättning. Det gäller att kämpa för att få rätt, begär omprövning själv eller ta hjälp av en jurist.
Omprövning assistansersättning. Om du tycker att Försäkringskassans beslut är felaktigt ska du begära omprövning av beslutet.

Omprövning av beslut om assistansersättning

Frågor och svar

När kan jag begära omprövning?

När du har fått ett beslut om assistansersättning från Försäkringskassan har du 2 månader på dig att begära omprövning.

Varför kan jag inte överklaga direkt till domstol?

Det beror på reglerna i socialförsäkringsbalken, där det uttryckligen står att ett beslut inte får överklagas till domstol innan det omprövats av Försäkringskassan.

Vad gäller för beslut om personlig assistans från en kommun?

Om det är kommunen som har fattat ett beslut om personlig assistans enligt LSS behöver du inte begära omprövning innan du överklagar, utan kan alltså överklaga direkt till förvaltningsdomstolen.

Kommunen kan ompröva beslutet efter ditt överklagande, men ska ändå lämna över samtliga handlingar till förvaltningsrätten.

Tillvägagångssätt

Antingen har du fått ett beslut från Försäkringskassan efter att du sökt om assistansersättning för första gången, eller så har du fått ett beslut efter att Försäkringskassan omprövat ett tidigare beslut. Om du inte är nöjd med beslutet, ska du börja med att begära omprövning av beslutet. Först när du fått Försäkringskassans  omprövningsbeslut kan du överklaga till en förvaltningsrätt.

För att begära omprövning av beslut om assistansersättning måste du beskriva vilket beslut du är missnöjd med, varför du är missnöjd samt på vilket sätt du vill att beslutet ändras. Begäran ska du sedan skicka till Försäkringskassan, som kommer att gå igenom ditt ärende igen och fatta ett nytt beslut.

Omprövning av beslut om assistansersättning sker innan överklagande

Begäran om omprövning kan ses som början på en överklagandeprocess, eftersom du alltid måste invänta ett omprövningsbeslut innan du kan överklaga beslutet vidare till förvaltningsrätten.

Omprövningsbeslutet

Försäkringskassan kommer att gå igenom ditt beslut på nytt och därefter fatta ett nytt beslut, det så kallade omprövningsbeslutet. Det är omprövningsbeslutet som du sedan kan överklaga till förvaltningsrätten.

Ta hjälp av en LSS-jurist

En jurist inom LSS kan ta tillvara på dina rättigheter och driva ärendet vidare till högsta instans. Med hjälp av en jurist som verkligen kan dina rättigheter slipper du själv lägga mycket tid och fokus på omprövningen.