Framtidsfullmakt

Bestäm vem som ska få sköta dina angelägenheter om något skulle hända dig senare i livet genom att upprätta en framtidsfullmakt. Ta hjälp av en familjerättsjurist!

Frågor om framtidsfullmakt?

Ställ din fråga via formuläret nedan eller ring oss på 010-145 08 80 (måndag-fredag kl 8-18). Vi återkopplar så snart som möjligt.

Varför framtidsfullmakt?

Att skriva en framtidsfullmakt är ett enkelt och tryggt sätt att försäkra sig om att en viss person får sköta dina angelägenheter i framtiden om du inte längre kan göra det själv. Exempel på sådana angelägenheter kan vara att betala hyra, räkningar eller förvalta tillgångar.

Fullmakten kan börja användas av fullmaktshavaren om du på grund av fysisk sjukdom, psykisk störning eller liknande inte längre kan tillvarata dina egna intressen.

Genom att skriva en framtidsfullmakt kan man undvika att hamna i en situation där en god man eller förvaltare annars skulle ha utsetts.

Du kan själv skriva framtidsfullmakten, men den måste uppfylla vissa formella krav för att vara giltig. Det kan därför vara bra att ta hjälp av en jurist vid upprättandet. 

Vad är en framtidsfullmakt?

Det är en handling där du bestämmer vem som ska sköta dina angelägenheter i framtiden om du själv skulle drabbas av sjukdom eller psykisk störning.

Vad vi erbjuder

  • Vi hjälper dig att upprätta en framtidsfullmakt som uppfyller alla juridiska krav som ställs på en framtidsfullmakt för att vara giltig.
  • Vi utformar fullmakten utifrån dina behov och önskemål.
  • Pris: från 1845 kr inklusive moms.
Hos Emvald Juridik får du hjälp att upprätta framtidsfullmakt.
Vem tar hand om dig om något skulle hända? Med en framtidsfullmakt kan du själv välja vem som ska sköta dina ärenden.