Priser

Vi debiterar enligt Domstolsverkets timkostnadsnorm, vilket är 1 915 kr/tim (inkl moms).

Timarvodet gäller för såväl privatpersoner som juridiska personer.

Vi debiterar för den tid vi lägger på ett ärende, vilket kan inkludera upprättande av skriftliga handlingar, klientkontakter eller andra kontakter genom telefon eller e-post, möten med mera.

Tidsåtgången för enstaka telefonsamtal och e-postmeddelanden avrundas alltid uppåt till närmsta 5-minutersintervall. Vid fakturering slås den sammanlagda tidsåtgången samman och avrundas uppåt till närmsta hela timme. Fakturaavgift 39 kronor samt portokostnader tillkommer.

Timkostnaden kan dock variera beroende på uppdragets komplexitet. Vi kan ofta uppskatta komplexiteten och tidsåtgången innan vi påbörjar ett uppdrag. Du är välkommen att kontakta oss för en första kostnadsfri rådgivning (ca 15 min).