Priser

Vi debiterar för den tid vi lägger på ett ärende, vilket kan inkludera upprättande av skriftliga handlingar, klientkontakter eller andra kontakter genom telefon eller e-post, möten med mera.

För år 2023 tillämpas ett timarvode som motsvarar Domstolsverkets timkostnadsnorm för privatpersoner, vilket är 1845 kr/tim inklusive moms (1476 kr/tim exkl moms).

För juridiska personer: 1845 kr/tim exklusive moms (2306,25 kr/tim inkl moms).

Timkostnaden kan dock variera beroende på uppdragets komplexitet. Vi kan ofta uppskatta komplexiteten och tidsåtgången innan vi påbörjar ett uppdrag. Du är välkommen att kontakta oss för en första kostnadsfri rådgivning (ca 15 min).