Ansöka om personlig assistans

Det finns många saker att tänka på när du ska ansöka om personlig assistans. Tar du hjälp av en LSS jurist för att vara säker på att du får bästa möjliga förutsättningar.

Ansöka om personlig assistans enligt LSS är krångligt. Ta hjälp av en jurist för bästa möjliga utfall.
Ta hjälp av en jurist när du ansöker om personlig assistans eller assistansersättning enligt LSS och SFB.

Att ansöka om personlig assistans enligt LSS

Frågor och svar

Hur kan jag få personlig assistans?

Du måste först ansöka om personlig assistans eller assistansersättning hos antingen en kommun eller hos Försäkringskassan.

Det finns många krav som ska vara uppfyllda, bland annat ska du tillhöra en personkrets samt ha ett behov av hjälp med grundläggande behov i viss omfattning. Du kan läsa mer om grundläggande och övriga behov här.

Hur lång tid tar det att få ett beslut om personlig assistans?

Det tar olika lång tid, men det är inte ovanligt att hela utredningen tar 3 månader eller mer. Ofta kan du korta ner tidsåtgången genom att vara ordentligt förberedd.

Jag har fått ett beslut om personlig assistans, vad gör jag nu?

Om du har beviljats personlig assistans kan du vända dig till en assistansanordnare som kan hjälpa dig med utförandet av assistansen, det vill säga anställa assistenter, hantera assistenternas scheman och löner och så vidare.

Även vi på Emvald Juridik kan hjälpa dig vidare. Kontakta oss idag!

Vad händer om jag inte är nöjd med beslutet?

Då kan du alltid överklaga beslutet. Vi på Emvald Juridik är experter på LSS-juridik och personlig assistans och kan hjälpa dig att överklaga beslutet.

Så ansöker du om personlig assistans

Intyg

Om du ska ansöka om personlig assistans enligt LSS eller assistansersättning enligt SFB för första gången är det första du ska göra att efterfråga ett utförligt skrivet läkarintyg samt ett intyg från arbetsterapeut, en så kallad ADL-bedömning. Det är du som ansöker som ska bevisa att du har rätt till personlig assistans, och intygen är en mycket viktig del av bevisningen. Av intygen ska det bland annat framgå vilken funktionsvariation du har inklusive eventuella diagnoser samt vilka konsekvenser funktionsvariationen medför.

Behovsbeskrivning

När intygen väl är på plats är det viktigt att fundera på exakt vad du behöver hjälp med, hur ofta du behöver hjälpen och under hur lång tid hjälpen behövs. Informationen behövs som underlag för att kunna bedöma hur ofta du behöver personlig assistans. Underskatta inte denna del! Anledningen till att informationen behövs är för att den lagstiftning som finns om personlig assistans beskriver att du kan få en assistent för vissa specifika behov, så kallade grundläggande och andra personliga behov.

Du ska alltså beskriva vad en personlig assistent behöver hjälpa dig med, exempelvis: ”Jag behöver hjälp med att duscha varje dag. Då behöver jag en person som förflyttar mig från rullstol till duschutrymme, hjälper mig av med samtliga kläder, förflyttar mig in i duschen, sköljer av mig och så vidare. Själva duschen tar 20 minuter, på- och avklädning 10 minuter och förflyttning 10 minuter”.

Jurister som jobbar med personlig assistans upprättar ofta en behovsbeskrivning som utförligt beskriver vad du behöver hjälp med. Med hjälp av behovsbeskrivningen kan juristen sen bedöma hur många timmar du är i behov av personlig assistans varje vecka.

Lämna in ansökan om personlig assistans

Nu är det dags för dig att lämna in ansökan. Hos Försäkringskassan finns en färdig ansökningsblankett och ofta finns även färdiga blanketter hos den kommun där du är bosatt. Fyll i ansökan så utförligt som möjligt och skriv under. Skicka den därefter till antingen Försäkringskassan eller till den kommun du är bosatt i.

Utredningstillfälle/hembesök

En tid efter att du lämnat ansökan kommer du bli kontaktad av en handläggare för utredningssamtal och/eller hembesök. På hembesöket går handläggaren igenom din ansökan, hemförhållanden och samtliga dina behov.

Kommunicering av LSS-utredning

När handläggaren sammanställt all information ska denne skicka en utredning för så kallad kommunicering. Det är ett tillfälle då du får möjlighet att läsa igenom utredningen och påtala eventuella missförstånd eller brister innan det formella beslutet tas. Ibland innehåller kommuniceringen en bedömning av dina behov, men inte alltid.

Beslut enligt LSS

Slutligen fattas det formella beslutet om personlig assistans. Antingen beviljas du insatsen, helt eller delvis, eller så avslås din ansökan. Ett avslagsbeslut kan alltid överklagas, men även ett delvis beviljande (så kallat delavslag) kan överklagas.

Ta hjälp av en jurist inom LSS

Hos Emvald Juridik kan du få hjälp med hela ansökningsprocessen av en jurist inom LSS som är expert på personlig assistans och assistansersättning. Tveka inte att kontakta oss med dina frågor!