Utbildning i LSS

Vi erbjuder utbildning inom LSS till anordnare, kommuner eller föreningar. En LSS-jurist utformar utbildningen utifrån dina behov och önskemål.

Utbildning i LSS. En jurist kan hålla i utbildningar utformade för dina behov och önskemål.

Utbildning i LSS

Boka en utbildning inom LSS

Bra stöd för såväl anordnare som myndighet

Vi erbjuder utbildning anpassade helt utifrån dina behov och önskemål, oavsett om det är grunderna inom LSS eller något fördjupningsområde såsom Lex Sarah, ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete eller dylikt.

Utbildningen kan ges i form av såväl föreläsningar som workshops och är ett bra tillfälle för dina medarbetare att lyfta blicken till ett större eller annat perspektiv och för att reflektera över det arbete de gör. En utbildning är en utmärkt metod för att fortlöpande utveckla verksamhetens kvalitet.

Grunderna i LSS - halvdag

Utbildningen är cirka 4 timmar (4×45 min) inklusive raster. På utbildningen går vi igenom grunderna inom LSS men med fokus på personlig assistans och assistansersättning.

Utbildningen berör några olika delar, exempelvis:

  • Vem kan beviljas personlig assistans?
  • Vad kan den assistansberättigade och myndigheter förvänta sig av utföraren?
  • Hur ska assistansen utföras?
  • Vad är Lex Sarah?
  • När kan ett återkrav bli aktuellt och vem kan det riktas mot?

Pris: 2.000 kr/person exklusive moms, minst 5 deltagare.

Utbildningen kan erbjudas inom hela Sverige.

Kostnader för resa tillkommer.

Jurist inom LSS

Emil Classon utbildar inom LSS utifrån dina behov och önskemål. Emil Classon har cirka 6 års erfarenhet av LSS, personlig assistans, Lex Sarah, tillståndsfrågor och återkrav.

E-post: emil@emvaldjuridik.se
Telefon: 073-052 28 92