Boutredningsman

En boutredningsman kan behövas om dödsbodelägarna inte kan komma överens om hanteringen av dödsboet. Vi åtar oss uppdrag som oberoende boutredningsmän. Kontakta oss och berätta mer om din situation, så hjälper vi dig vidare.

Förfrågan/offert

Boutredningsman

Boutredningsman - frågor och svar

Vad är en boutredningsman?

En boutredningsman är en person som utses av tingsrätt och vars uppdrag är att utreda, hantera och förvalta ett dödsbo, samt göra klart det för arvskifte. En boutredningsman blir oftast aktuell när dödsbodelägarna inte kan komma överens om hanteringen av dödsboet.

Bestämmelser om boutredningsman finns i ärvdabalken.

Hur utses boutredningsman?

För att få en boutredningsman krävs att en dödsbodelägare ansöker om boutredningsman i tingsrätten. Den som ansöker om boutredningsman kan föreslå en person som denne anser är lämplig för uppdraget. Tingsrätten beslutar sedan om att en boutredningsman ska förordnas.

Hur mycket kostar en boutredningsman?

Själva ansökan till tingsrätten kostar för närvarande 900 kr och bekostas av den som söker.

Boutredningsmannen har rätt till skäligt arvode och ersättning för sina kostnader. En jurist från oss debiterar på timbasis.

Vem betalar för en boutredningsman?

Du som ansöker står själv för ansökningsavgiften, men boutredningsmannens arvode ska i första hand bekostas av dödsboet. Räcker inte tillgångarna till ska kvarstående kostnad för boutredningsmannen bekostas av dödsbodelägarna.

Hur lång tid tar det?

Hur lång tid hanteringen av ett dödsbo tar är olika, men du får räkna med att det kan ta tid.

Att det tar tid beror på olika saker.

Först ska ansökan göras och boutredningsmannen utses av tingsrätten, vilket kan ta flera veckor eller mer.

När boutredningsmannen väl är utsedd ska denne sätta sig in i uppdraget, påbörja utredningen och upprätta en bouppteckning över dödsboet. Även detta kan förstås ta tid, beroende på hur mycket uppgifter som redan finns tillgängliga.

Kan boutredningsmannen skifta dödsboet?

Ja. Boutredningsmannen kan också företa ett så kallat tvångsskifte.

Oberoende jurist som boutredningsman

Vi kan agera boutredningsman och hjälper er med hanteringen av dödsboet. Om du önskar vår hjälp vill vi gärna att du kontaktar oss och berättar lite om din situation, så hjälper vi er vidare därifrån.

Varför anlita en jurist som boutredningsman?

Den främsta anledningen är förstås för att samtliga berörda ska få en utomstående, oberoende och sakkunnig person som agerar boutredningsman. Ibland kan detta vara precis det som krävs för att alla ska komma överens.

Läs mer om

Boutredningsman utses av tingsrätt för att hantera ett dödsbo.
Vi åtar oss uppdrag som boutredningsman.