LSS-jurist: hjälper dig med LSS:en

LSS-jurist - ta hjälp av en jurist inom LSS

Emvald Juridik är verksamma inom LSS-juridik och erbjuder experthjälp som jurist inom LSS. Vi hjälper dig som privatperson eller assistansanordnare med alla slags ärenden inom LSS, exempelvis personlig assistans och assistansersättning. Vårt primära upptagningsområde är Stockholm och Mälardalen, men vi tar även ärenden från andra delar av landet.

Vår kunskap som LSS-jurist är bred och vi kan hjälpa dig med bland annat rådgivning, att ansöka om personlig assistans eller andra LSS-insatser, överklaga beslut samt hantera tillståndsärenden och återkrav.

Om du inte redan har en assistansanordnare, eller funderar på att byta anordnare, kan vi guida dig till en ny sådan. Då kan det dessutom finnas möjlighet att få lägre priser på de juridiska tjänster vi erbjuder.

Kort sagt finns det bara fördelar med att anlita en jurist inom LSS!

LSS jurist. Anlita en jurist inom LSS.

Varför anlita en jurist inom LSS och personlig assistans?

Våra tjänster inom LSS-juridik

Ansöka om personlig assistans

Ska du ansöka om personlig assistans eller assistansersättning för första gången? En jurist inom LSS kan hela LSS-juridiken och hjälper dig med hela ansökningsprocessen, upprättar behovsbeskrivning samt företräder dig på plats vid ett utredningssamtal med myndigheter. Reglerna om personlig assistans och assistansersättning finns i LSS respektive SFB, men de är inte helt enkla. Just därför rekommenderar vi att du vänder dig till en jurist inom LSS.

Assistansanordnare

Som assistansanordnare, kommun eller annan myndighet har du möjlighet att anlita Emvald Juridik för kortare eller längre uppdrag inom personlig assistans och socialförsäkringsrätt. Vi erbjuder också löpande rådgivning till dig som assistansanordnare. Fördelarna är många: du slipper anställa en jurist, får god kostnadskontroll och kan frigöra resurser om någon annan som inte är jurist sköter dessa ärenden hos dig idag, exempelvis en kundansvarig.

Läs gärna mer om vårt erbjudande genom att trycka på ”Läs mer” nedan. Du är givetvis varmt välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Lex Sarah och ledningssystem enligt LSS

Enligt LSS ska verksamhet som bedrivs enligt lagen vara av god kvalitet. Vad som avses med god kvalitet är framförallt en hög regelefterlevnad, det vill säga att verksamheten uppfyller de krav som ställs på den enligt lagar och föreskrifter. Du som anordnare har också en skyldighet att utreda och avhjälpa missförhållanden som kan uppstå i verksamheten, de så kallade Lex Sarah-bestämmelserna.

Vi kan utveckla och skapa ditt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och Lex Sarah.

Omprövning av beslut om assistansersättning

Om du har fått ett beslut om assistansersättning från Försäkringskassan men inte är nöjd är det första steget att begära omprövning av beslutet. Omprövningen sker hos Försäkringskassan, men givetvis tar vi hand om hela processen. Du behöver skicka Försäkringskassans beslut, utredning och andra relevanta dokument såsom intyg med mera till oss.

Överklaga beslut om personlig assistans

Vi överklagar ditt beslut om personlig assistans eller assistansersättning. Allt du behöver göra är att skicka beslutet samt andra relevanta dokument till oss, exempelvis kommunens eller Försäkringskassans utredning samt de intyg du använt vid ansökan.

Tillståndspliktig verksamhet enligt LSS

Har du frågor som rör tillståndspliktig verksamhet enligt LSS? Eller funderar du på att starta upp en assistansverksamhet, men undrar över det här med tillstånd från Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO? Emvald Juridik hanterar alla slags tillståndsfrågor för assistansanordnare.

Återkrav enligt LSS och SFB

Sveriges kommuner och Försäkringskassan återkräver ibland ersättning som betalats ut för personlig assistans eller assistansersättning. Ett återkrav behöver inte alltid vara korrekt, delvis eller i sin helhet, och därför är det viktigt att en juridiskt sakkunnig tittar på ärendet. Du har alltid rätt att få ditt ärende prövat i domstol. Emvald Juridik hjälper dig genom hela den processen.

Personkretsen enligt LSS

Läs mer om LSS tre personkretsar samt lär dig mer om grundläggande behov och andra personliga behov här.

Övrigt

Naturligtvis hjälper vid dig med alla andra insatser inom såväl LSS som socialtjänstlagen (SoL).

Kontakta oss med din fråga så hjälper vi dig vidare.

LSS-juridik

Jurist inom LSS-juridik

Vår jurist Emil Classon hjälper dig att upprätta bouppteckningen till ett fast pris. 

Emil Classon

Jurist inom LSS

073-052 28 92

emil@emvaldjuridik.se