Tvister och tvistemål

Vi hjälper dig i tvister och tvistemål.

Allmänt om tvister

Tvister kan uppstå i många olika situationer. Det kan vara allt från den mindre tvisten, till exempel när du köpt en vara på nätet som inte fungerar som utlovat och säljaren vägrar rättelse, till tvister som omfattar mycket stora belopp. Det finns ingen fastnålad mall om hur en tvist ska lösas, men om du inte kan komma överens med din motpart kan det sluta med att tvisten måste tas till domstol.

Tvister handlar inte alltid om pengar
Nej, en tvist kan handla om så mycket mer. Du kanske inte kommer överens med styrelsen i en bostadsrättsförening, en granne eller en bilförsäljare om utfästelser denne gjort gällande bilens skick.

När ska jag kontakta en jurist?
Ett råd kan vara att ta kontakt med en jurist när du känner att tvisten kvarstår trots att du kommit med flera olika förslag på lösningar. Först bör du dock fundera på vad det är värt för dig att ta tvisten vidare.

Även rådgivning kan vara värdefull
Ibland kan det vara nog så värdefullt att anlita en jurist för enbart rådgivning i ett ärende. En jurist kan bidra med svar på frågor som “har jag rätt?”, “kan jag få rätt?”, “hur stor sannolikhet är det att jag får rätt?” och “vad kan det kosta mig?”.

Initial konsultation

Vi erbjuder dig en initial kostnadsfri konsultation (max ca 30 min). Du kan också mejla din fråga till oss.

073-052 28 92

info@emvaldjuridik.se

Vad kostar det?

  • Du får alltid en första kostnadsfri konsultation per telefon (max ca 30 min).
  • Väljer du att gå vidare med ärendet debiterar vi 1200 kr/timme inklusive moms för det arbete vi lägger ned, exempelvis inläsning av material, förberedelser, upprättande av skriftlig stämning etcetera.
  • Vi kräver normalt sett ett förskott som täcker 3 timmars arbete (3600 kr) innan vi påbörjar hantering av arbetet. Vid större arbeten kan dock andra förskott förekomma.
  • Efter utfört arbete översänds faktura med sedvanliga betalningsvillkor. Du kan även dela upp betalningen.

Ytterligare kostnader för stämning i domstol

  • Att ansöka om stämning i domstol kostar mellan 900 kr till 2800 kr (2021) beroende på vad och vilket belopp tvisten handlar om, utöver timkostnaden ovan.
  • Även andra kostnader kan tillkomma, exempelvis ersättning till vittnen du vill kalla och kostnader för särskilda utredningar eller bevis som behövs i tvisten.
  • Normalt sett står den ‘förlorande’ parten för motpartens rättegångskostnader.

Rättsskydd

Om du har en hemförsäkring täcker den ofta delar av ombuds- och rättegångskostnader.

Vi behöver veta bland annat:
-försäkringsbolag,
-försäkringsuppgifter,
-vad tvisten handlar om,
-vem som är motpart,
-när tvisten uppstod,
-när anspråk gjorts gällande samt när det bestridits, och
-värdet av tvisten.